Bildiri son gönderim tarihi

Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi 9 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir.

Bildiri özetleri ve sisteme yüklenmesi

Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden “online” olarak, sözlü bildiri ve poster bildiri başlıkları altında gönderilecektir. Bilimsel kurul, bildirileri sözlü veya elektronik poster sunum olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.
Bildiri özetlerinin toplam kelime sayısı (Kaynaklar, tablo ve resim altyazıları hariç) 3500 karakteri aşmamalıdır.
Bildiri dili Türkçedir.
Özgün araştırma bildiri özet metinlerinde etik kurulu onayı alındığı (sadece araştırma bildirileri için ve etik kurul kabul numarası ile birlikte) belirtilmelidir. Bildiri özeti yüklenirken bildiri gönderim sisteminde yer alan çıkar çatışması ve etik kurul onayı ile ilgili kısımlar yanıtlanmalıdır.
Sözlü bildiriler sadece özgün araştırmaları kapsamakta olup bu bildiri özetleri “Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç” şeklinde yapılandırılmış olmalıdır (Olgu sunumu ve resimlerle bir konu bildiri özetleri sözlü bildiri kategorisinde gönderilmemelidir).
Elektronik poster bildiri özetleri özgün araştırma, olgu sunumu ve resimlerle bir konu kategorilerinde kabul edilecektir.
Özgün araştırma poster bildiri özetleri “Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “Giriş ve Amaç, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç” şeklinde, resimlerle bir konu bildiri özetleri ise ‘’Giriş ve Amaç, Olgular, Tartışma ve Sonuç’’ bölümlerinden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır.
Tüm bildiri özetlerinde bildiri gönderim sisteminde belirtilen kısımda kaynaklara yer verilmelidir. Metinde kaynaklara ilgili yerlerde atıf yapılmalıdır.
Bildiri özetleri sisteme yüklenirken sunulan bildiriyi açıklayıcı özellikte en az 3 en fazla 10 resim (ve/veya tablo) sisteme yüklenmelidir. Yüklenen resimlerde hasta, hastane-departman bilgisi yer almamalı, resimler ‘a,b,c’ vb. şeklinde adlandırılmalı, resimlerdeki bulgular ‘ok, okbaşı’ vb. belirteçlerle işaretlenmelidir. Bildiri özeti metninde resim ve tablolara ilgili kısımda atıf yapılmalıdır. Bildiri değerlendirme jürisindeki hakemlerin kabul veya red kararı verirken bu kriterleri göz önüne alarak değerlendirme yapacağı dikkate alınmalıdır. Bildiri özetlerinde resim ya da tablo gerekmeyen durumlarda bildiri gönderen yazar bu durumu bildiri gönderim sisteminde ilgili alanda belirtmelidir.
Bildiri özetleri sisteme yüklenirken anahtar kelimeler ilgili linkte (Medical Subject Headings -MeSH) yer alan kelime dizininden uygun anahtar kelime bulunarak eklenecektir.

Bildiri özetleri ve sisteme yüklenmesi

Bildiri özetlerinin hakemler tarafından değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği elektronik posta yolu ile bildirilecektir.

Özetleri kabul edilen bildiriler ile ilgili önemli uyarı

Özetleri kabul edilmiş poster sunumları tamamlanmış olarak, 20 Eylül 2023 tarihine kadar sisteme yüklenmiş olmalıdır. Belirtilen süre içerisinde özeti kabul edilmiş ancak sisteme yüklenmemiş olan poster bildirilerin özetleri, kongre bildiri özetleri CD’sinde yer almayacaktır.

Bildiri sahiplerinin kongre kaydı ile ilgili önemli uyarı

Sözlü bildiriler için bildiriyi sunan hekimin, elektronik poster bildirileri için yazar listesinde yer alan en az bir yazarın en geç 15 Eylül 2023 gününe kadar kongre kaydı yapılmış olmalıdır. Bu tarihten önce kayıt yaptırmamış olan yazarların bildiri özetleri (TRD Yönetim Kurulu kararı gereğince) kongre bildiri özetleri CD’sinde yer almayacaktır.